η Αρχοντία

Η Αρχοντία δεν πάει να πει αριστοκρατικότητα ή κάποιου είδους ανωτερότητάα λόγω κοινωνικής τάξης ή οικονομικής κατάστασης. Η αυθεντική Αρχοντιά εκφράζει Αξιοπρέπεια, Ευπρέπεια, Ακεραιότητα, Αυτοπεποίθηση, Φινέτσα, Μεγαλοψυχία, Φιλαλληλία, Φιλότιμο, Σύνεση.

“Αρχοντιά” είναι πολιτισμός. Προσφέρει νέα, αναβαθμισμένη ζωή. “Αρχοντία” λοιπόν είναι το στοίχημα που βάζουμε με τους εαυτούς μας, ως άτομα, νοικοκυριά και ως δήμος. Ναι! Είμαστε σίγουροι και αποφασισμένοι πως το 2020 μεταμορφώνουμε τα άχρηστα και ανεκτίμητα Απόβλητα σε ΑΑΑ, Απόβλητα Ανεκτίμητης Αξίας.

Το Κόστος >