Το Σύστημα

Το Σύστημα που στήσαμε είναι πια πλήρες και στηρίζει την ολοκληρωμένη και αποδοτική αξιοποίηση του συνόλου των αποβλήτων που παράγει το κάθε νοικοκυριό. Οργανικά, Πλαστικά, Χαρτικά, Γυαλικά, Σύμμεικτα, Πράσινα, Κoμπόστ, Ογκώδη, προκειμένου να είναι αξιοποιήσιμα χρειάζεται να είναι διαχωρισμένα “το καθένα στο είδος του” και αυτό το πετυχαίνουμε μόνο αν κάνουμε “ο καθένας τα δικά του.”

Πιο απλά δε γίνεται.

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη θα σας δώσει το εξειδικευμένο App και φυσικά οι λειτουργοί της οικείας περιοχής.

< Το ΚέρδοςΗ Αρχή >