Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός του Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος

Η ώρα της δράσης είναι τώρα.

Η Γη μας δεν μας αντέχει πια και αυτό κοστίζει στην ποιότητα ζωής μας άμεσα, έμμεσα και μακροχρόνια. Η ώρα της δράσης είναι τώρα.

Το Σύστημα Αποδοτικής Αξιοποίησης Αποβλήτων “Αρχοντία Κύπρια” εντάσσεται στο πλαίσο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για ολοκληρωμένη και αποδοτική διαχείριση των αποβλήτων. Την ίδια στιγμή συνιστά το είδος πολιτισμού που προάγει Σοφία και Αρχοντιά στη διαχείριση του οικογενειακού και κοινοτικού μας νοικοκυριού.

Η ανακύκλωση αναβαθμίζεται σε Αναβίωση του “άχρηστου” σε ανεκτίμητο πόρο.

Αυτό που σήμερα ξεκινά στην Αγλαντζιά συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου την παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας χρησιμοποιώντας τα συνηθισμένα, καθημερινά αποφάγια μας.

Στο Τμήμα Περιβάλλοντος υποστηρίζουμε τη παραγωγική συνεργασία επιχειρηματικότητας, τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας των πολιτών. Όλοι μας βγαίνουμε κερδισμένοι από κάθε άποψη:

ο Πλανήτης, το Περιβάλλον, ο Πολίτης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Κύπρος μας.

Θα στηρίξουμε την επιτυχία του πιλοτικού προγράμματος στην Αγλαντζιά, καθώς αποτελεί ανεκτίμητη πηγή εμπειρίας για τους δήμους και κοινότητες που θ’ακολουθήσουν, στο πλαίσιο της πορείας προς τη χρήση των αποβλήτων σαν πόρων στην ολότητά τους.

Κώστας Χατζηπαναγιώτου, Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *