Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

Καλή αρχή για κάτι καλό

Πριν 10 χρόνια περίπου η ΕΕ καθόρισε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων το οποίο δυστυχώς εμείς παραβλέψαμε και προχωρήσαμε με δικές μας λύσεις κατασκευάζοντας τις μονάδες σε Κόσιη και Πεντάκωμο.

Με την πρωτοβουλία του αυτή ο Δήμος Αγλαντζιάς εφαρμόζει πετυχημένες ευρωπαϊκές πρακτικές που θα έχουν σαν αποτέλεσμα και μειωμένες χρεώσεις για τους πολίτες, αλλά και μια περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση των αποβλήτων όπως αρμόζει άλλωστε σε μια ευρωπαϊκή πόλη.

Καμιά πολιτική όμως δεν πρόκειται να πετύχει αν δεν υπάρχει η συνεργασία των πολιτών. Γι’τ αυτό είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος της Αγλαντζιάς να ενημερωθεί σωστά και να εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες. Ακόμη πιο σημαντικό όμως είναι ότι ολοι οι Δήμοι και οι Κοινότητες στην Κύπρο θα παρακολουθούν στενά το παράδειγμα της Αγλαντζιάς για να το εφαρμόσουν μετά.

Το νέο νομοσχέδιο διαχείρισης οικιακών αποβλήτων θα υποχρεώνει όλους να εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα, για αυτό όσοι το εφαρμόσουν από τώρα θα έχουν το πλεονέκτημα του χρόνου για να διορθώσουν οποιαδήποτε προβλήματα εμφανιστούν.

Συγχαρητήρια!

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου,

Βουλευτής, Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών