Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαχωρίζω, Ανακυκλώνω, Πληρώνω όσο Πετώ

Με πολλή χαρά χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Δήμου Αγλαντζιάς για την εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ», που είναι διεθνώς γνωστό ως «Pay As You Throw». Το σύστημα αυτό αποτελεί σήμερα ένα από τα πλέον αποδοτικά εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων. Με το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ», τα τέλη σκυβάλων δε θα καθορίζονται πλέον οριζόντια και ισόποσα για όλους, αλλά θα προσδιορίζονται με βάση τις ποσότητες αποβλήτων κάθε νοικοκυριού, ανταμείβοντας τους δημότες που παράγουν λιγότερα απόβλητα και που διαχωρίζουν τα απόβλητά τους για ανακύκλωση. Μέσα από την εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ», οι δημότες αυτοί θα πληρώνουν λιγότερα.

Με γοργούς ρυθμούς μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, με στόχο τη δημιουργία επαρκών υποδομών και τη θεσμοθέτηση αποτελεσματικών διαδικασιών για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Τα απόβλητα πλέον αποκτούν αξία και αντί να απορρίπτονται, αξιοποιούνται με περιβαλλοντικά ωφέλιμο τρόπο. Ήδη η Κυβέρνηση προχωρεί στη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου που θα διασφαλίζει τη διαλογή στην πηγή και τη χωριστή συλλογή των δημοτικών αποβλήτων.

Η επιτυχία κάθε προσπάθειας βασίζεται σε όλους μας, στην Κυβέρνηση, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην Κοινωνία και στον κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, που κατέχουν ένα σημαντικό ποσοστό στο σύνολο των αποβλήτων που απορρίπτονται στους χώρους υγειονομικής ταφής. Είναι για αυτόν τον λόγο που το εγχείρημα του Δήμου Αγλαντζιάς είναι πρωτοποριακό και έχει ιδιαίτερη αξία.

Για πρώτη φορά εφαρμόζεται συλλογικά σε ένα Δήμο η χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων. Τα οφέλη από τη χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων θα είναι πολλά. Οι μεγάλες ποσότητες που παράγονται θα μπορούν, μέσω της χωριστής συλλογής, να μετατραπούν σε πόρους αντί απόβλητα προς απόρριψη, μέσω της κομποστοποίησης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και εγώ προσωπικά χαιρετίζουμε τις δράσεις του Δήμου Αγλαντζιάς και στηρίζουμε έμπρακτα τη συνεργασία κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Τέτοιες πρωτοβουλίες ωφελούν το περιβάλλον, την υγεία, τον πολίτη και γενικότερα την πατρίδα μας.

Κώστας Καδής

Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντο